Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Kanindamer

Karin E Jansson

Två kanindamer har flyttat in hos oss. Det ringde på dörren, och så stod dom där, uppklädda och allvarliga. Givetvis bjöd vi in dom, erbjöd dom kaffe och kaka, men de gick omedelbart och ställde sig i vardagsrumsfönstret. Och där står dom och iakttar. Vi talar med låga röster i sovrummet, vad vill dom? hur länge ska dom stanna? Jag har försökt skoja med dom, men möts av tystnad. Lille-Prins och Chilli Vanilli håller sig på avstånd. Vi har slutat se TV-program som Jersey Shore och Tila Tequila, då vi hör hur de suckar och skakar på sina små huvuden åt oss. Vart ska detta sluta?