Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ginger

Karin E Jansson

Denna sommar, som innefattar min första semester på 13 år, tänker jag ta det säkra före det osäkra. Varje morgon ska min vita kropp duschas med spf 30. Glömmer jag det en dag kommer min hud börja fräsa, inte av en ockult anledning, utan på grund av mina gener; the ginger genes.