Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En av varje tack.

Karin E Jansson

Anthropologie är mitt Mekka, platsen där allt fint samlas, platsen jag vänder mig mot med allvarlig blick och tickande hjärta. Detta är vad jag behöver för stunden.

Glassflower Cardi från LiaMolly.

High Seas Dress från We Love Wera.

Here & There dress från Moulinette Soeurs.

Diamond Flame Skirt från Madchen.

Steam Trunk Cardigan från Leifsdottir.

Cooling Palette Dress från Girls from Savoy.


Blue Bird Blouse Girls från From Savoy.

Off-The-Tie-Rack Blouse från Fei.

Dreaming In Green Skirt från Eva Franco.

Citrus Zing Sling Bag.

Jag tar en av varje, tack.