Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Bränner man böcker, bränner man till slut människor.

Karin E Jansson

Bild: Lissy Elle

Fredagar går, som alltid för mig, i litteraturens anda (för då står jag i bokaffär). Jag älskar litteratur. Inte all litteratur, men som koncept. Vi får, i alla fall i Sverige, skriva, trycka och sprida alla våra idéer (med undantag för sådant som bryter mot andra lagar). Vi har institutioner där vi gratis får låna alla böcker vi vill, under den ytterst rimliga förutsättningen att vi lämnar tillbaka dom så även andra får möjlighet att läsa dem. Alla får läsa! Och alla får skriva och tycka! Jättebra! Nej, det tycker inte predikant Holger Nilsson. Så här kommenterar Norstedts händelsen:

Vi tar avstånd från vettlösa uttalanden om bokbål.I Allianskyrkans närradio i Vetlanda uppmanade predikanten Holger Nilsson Vetlandas invånare att bränna Gardellböckerna Om Gud och Om Jesus.
- För 77 år sedan, 10 maj 1933, brann bokbålen utanför operan i Berlin. Att frikyrkopastorer i Vetlanda 6 maj 2010 uppmanar till samma fascistiska barbari när det gäller Jonas Gardells böcker, kan man bara bemöta med Heinrich Heines ord: ”Bränner man böcker, bränner man till slut människor.”, säger Eva Gedin, förlagschef Norstedts skönlitteratur.
(källa)

Det skrivna ordet resulterar i känslor sprunget ur materiell form. Tryck på ett papper kan få oss sorgsna, arga, förstående, provocerade och sprudlande glada. Detta är stort! Men det skrivna ordet kräver också något tillbaka, förhoppningsvis. För sanningen finns inte, utan är som allt annat relativ. Men precis som vi fritt får läsa vad vi vill får vi också fritt tycka vad vi vill om det vi läser. Givetvis kommer vi tycka olika, annat vore väldigt märkligt. Men med vår yttrande- och tryckfrihet har vi alla möjligheter att replikera. Ett uttalande om att tysta idéer genom att bränna dom på bål gör mig rädd. Skäms Holger Nilsson!