Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Pussmule

Karin E Jansson

En dag på jobbet (det ena av dom, jag har två jobb) smyglyssnade jag på två killar i min egen ålder. Det bästa med djuret, det är mulen, hörde jag den ena säga till den andra. Nu finns det en risk att jag hörde fel, kanske hade jag på mig mina mest rassliga örhängen som förvrängde ljudvågorna. Men jag väljer att tro att det var så han sa. För känslan jag fick var att ja, det stämmer ju! Den mjuka, ludna mulen är oemotståndlig! Tänk er då att på loppis hitta denna lilla trumpna hund med en PUSSMULE. Jag visste inte ens att det fanns något som pussmular!! Kom och bo hos mig sa jag, och saker var klar. Vi kallar henne Kerstin Cherubini.