Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Perspektiv

Karin E Jansson

Mitt andra jobb är på en bokaffär, en ganska liten sådan. Mysig säger många. Med jämna mellanrum kommer människor in, och vill ha hjälp. Hjälp att hitta en bok som passar. Ja, vem är det som ska ha den? Jo, det är min dotter. Hon är psykotisk. Eller Min man har cancer. Jag måste läsa. Vad ska jag läsa? Till och med Jag är alkoholist. Jo, jag är ju full nu. Jag vill sluta. Ja, vad säger man. Kan man hitta en bok som löser problemet. Nej, mest troligt inte. Men jag vill ändå att dessa människor ska fortsätta komma. Och våga berätta, för jag vågar höra.