Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Neutrum

Karin E Jansson

Jag arbetar på ett studieförbund som nyligen blev uppmärksammat med både glada och vrånga röster. När man söker jobb hos oss, elektroniskt, har man möjlighet att kryssa i en av tre rutor för att beskriva sin könstillhörighet. Alternativen är hon, han eller hen. I min drömvärld skulle det inte ens vara nödvändigt att ange kön, men att utöka alternativen tycker jag är en bra början. Kön är, enligt mig, något oerhört diffust som vi har kommit att göra väldigt tydligt. Och på så sätt har vi lätt att sortera in varandra i hon eller han, vilket vi tycker är skönt för annars blir vi förvirrade, rädda och arga. Jag tror inte att det är så enkelt. Det tredje könet intresserar mig därför något oerhört, då det för oss lite närmare min inneboende känsla av en enhet av människor snarare än män och kvinnor.

Därför blev jag glad när vi besökte Bildmuséet igår. Såhär skriver muséet om sin nuvarande utställning; Hur gestalta kärlek, sexualitet och begär som utelämnats i officiell historieskrivning? Hur dokumentera och bevara känslor och intimitet? I utställningen Lost and Found: Queerying the Archive presenterar tretton internationella konstnärer verk som utifrån ett queerperspektiv gestaltar nya berättelser och alternativa historier." Bäst tyckte jag om "Die Kleider meiner Mutter", vilken består av bilder på Ingo Taubhorn iklädd sin mammas kläder där han återskapar hennes gester och poser i den hemmamiljö hon verkat, utifrån hans minnen av henne. Han vill med sina foton "ifrågasätta konstruktionen av kön genom att som man, via en identifikation med modern, träda in i hennes traditionellt kvinnliga sfär".

Gå och se den, och prata med varandra om vad ni ser.