Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

När livet är komplicerat

Karin E Jansson

Karins konstgrepp har fram till nu varit relativt lättsinnig och okomplicerad. Idag har dock verkligheten hunnit ikapp mig. Jag har under flera års tid gjort en observation om en ständigt återkommande fenomen som jag nu måste få ventilera. När jag köpt en burk saltgurka och efter ett lagom hårt gympapass lyckats få upp burken möts jag alltid av samma syn; Längst upp i burken ligger, snyggt staplade, ett antal på ca sex perfekta skivor gurka. Detta kan inte vara en slump!! Allt eftersom tiden går och du kommer längre och längre ner i burken stöter du då på, längs vägen, mindre perfekta gurkskivor, de kan vara mindre och ojämna. Så de finns uppenbarligen. Men aldrig längst upp.


Spontant var min första teori att gurkfabriken har personer anställda för att placera snygga gurkskivor längst upp för att hälsa gurkkonsumenten välkommen till den nya burken. Men, detta skulle ju då innebära att gurkfabriken utövar någon sorts sortering av alla gurkskivor, för att sedan kunna avgöra vilka som är bäst. Jag kan tänka mig att detta tex skulle göras efter en femgradig skala; 1-riktigt ful, 2-ganska ful, 3-helt okej, 4-bra, 5-råsnygg gurkskiva.


En annan teori är att hela processen med att få ner gurkskivorna i burken är helt manuell. Vad som talar för det är känslan av att fördelningen i snygghet bland gurkskivorna torde vara ganska jämn. För att inte riskera en burk helt fylld av fula gurkskivor + några snygga längst upp skulle en övervakad sortering vara enda alternativet. Detta måste ta mycket tid. Dock känner jag mig som konsument villig att betala några kronor extra för att garantera mig om att inte enbart köpa fula gurkskivor.


En aspekt som komplicerar frågan ytterligare är det faktum att dessa snygga gurkskivor endast är tillgängliga först efter jag handlat burken, då de blir synliga först vid öppnandet. Med andra ord kan det inte fungera som reklam, förutom om man som jag upptäckt gurkfabrikens system. Så slutsatsen måste bli att gurkfabriken gör detta som en bonus, en kärlekshandling. Eller?


Ja, det blir lite sova inatt..