Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Min väska och jag

Karin E Jansson

Som i en romantisk film från -97 har vi vandrat i år, med en inre tomhet efter något vi inte kunnat definiera. Ja, jag talar om min väska och jag. Hon heter Casselini Fifth Avenue, härstammar från Anthropologie och efter en resa över atlanten har hon nu pustat ut och är redo att börja sitt liv med mig. Stor nog att rymma allt nödvändigt, mjuk som min mage och i färgen mushroom.


Och gissa vilken fin bonus Casselini bjöd på! Jo, ett gult blank foder, fullt med ord, som för att bekräfta att detta var rätt: bonbon, croìssant, macaron, crêpe, choux à la crème och que voulez-vous comme dessert?

OUI MON AMOUR!!