Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

The life changing bear

Karin E Jansson

Alla har vi våra saker som vi tror skulle bli livsförändrande för oss. Typ, bara jag gjort det kan jag dö lycklig. För mig är det björnen. Kan detta år bli det år jag får se den? Det närmsta jag kommit en vild björn är en bajshög i en tallskog och ett fotstår på ett kalhygge. Det gav mig kalla kårar och glädjepirr i magen. Om jag verkligen ser den kommer jag förmodligen kräkas, sedan bajsa en klick, och slutligen lägga mig ner och blunda. I can't wait!