Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Konsekvenser av vulkanen

Karin E Jansson

Ja, många är vi som har drabbats av det svarta molnet, jag är i alla högsta grad delaktig i den förtvivlade skaran. Vi läser i tidningarna om människor som får sova på flygplatser, som missar viktiga möten och om människor som nu börjat känna av sin astma när de går ut för att ta en cigg. Jag tillhör gruppen som media har utelämnat. Det verkar som att flygbolagen valt att prioritera att ta med människor när de flyger över Nordsjön, framför Kjolen (med stort K) som jag beställde från England för drygt en vecka sedan. Och försök inte lura mig, jag vet att man fortfarande kan sätta sig i en båt och ro över för att sedan ta tåg upp till Umeå för att leverera min kjol, men ni väljer att låta bli!! Förstår ni inte att sommaren inte kommer förrän jag har detta blomstrande tyg runt min rumpa?! Har den inte kommit i eftermiddag ringer jag Expressen.