Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Karin producerar

Karin E Jansson

Utgångspunkt för gårdagens pyssel var ett trassligt löshår som utan min vetskap använts som kattleksak under en längre tid.

Med kam, nål och tråd och flinka fingrar blev det en snoffsig rosett. Perfekt för bad hair days, bara att sätta fast med hårnålar, och succén är ett faktum.

PO Enquist visade sig vara väldigt gullig i rosett.

Men inte lika gullig som lille-prins.