Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag samlar

Karin E Jansson

Dessa söta sockerägg har legat länge i vårt hem, utan att kläckas.
Men tittar man närmare kan man ändå se vad som finns däri:


Jo, för alla har små titthål!


I denna gömmer sig en blyg liten kyckling bredvid ett rosa och ett grönt sockerägg. Ägg i ägg = kannibalism?


Kycklingen i detta ägg är mer trumpen och vill vara ifred. Låt gå.


Vadan detta? En roskindad liten pojke med tjusig hatt? På väg upp ur en gräsmatta? Otäckt!


Och denna är den bästa! En hel trägård, och i mitten en liten spegelblank pöl med en liten liten anka. Naaw...