Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Inför kvällens aktivitet

Karin E Jansson

Jag är nu en av hedersmedlemmarna i Umeå Vobbler-klubb, vilket kräver badmössa. One size fits all? Njaaa, tror ni verkligen det..


Jomen titta, det gick ju bara fint, och ansiktslyft fick jag på köpet. Pärlorna tillhör också Vobbler-klubbens lagdräkt.

notering: Vobbler-klubben består hittills av mig och Skrytmorsan. Vi kommer hålla auditions för nya medlemmar inom en snar framtid.