Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

I säkert förvar!

Karin E Jansson

Det visade sig att ömtåliga antika julgranskulor hängande på rad i fönstret var en dålig idé. När till och med jag själv, som samlat dessa gnistrande dekorationer med sådan omsorg, har svårt att låta bli att boxa till dom bara för att det är roligt att se dom svänga och klirra mot varandra, ja då är det förståeligt att Lille-Prins Katt-skrutt kommer ta varje tillfälle som ges att gå till attack. Tack och lov valde han att börja med den fulaste, och sedan var jag snabb att ingripa. Nu ligger dom väl skyddade i en vacker glasburk, och jag tycker nästan att det blev nog så bra! Och den dag Lille-Prins lär sig få upp locket på denna har han faktiskt gjort sig förtjänt av att klirra ett par.