Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Gädda, abborre och mört

Karin E Jansson

På något sätt hamnade vi en sommar på en nerlagd skola, det kan ha varit i Juoksengi men jag minns inte. Där var det auktion. Alla pratade finska, vi förstod ingenting, och det var ganska läskigt. Det verkade som att alla kände varann, och vi stod där i våra storstadskläder och tokiga frisyrer. Där lutad mot en vägg stod en gammal skolplansch, Gädda, Abborre och Mört. Vi måste ha den, viskade jag till Snake. Men vi hade bråttom, skulle iväg på dop, och kunde inte vänta hela dagen på att de skulle komma till skolplanschen. Och på vilket språk skulle vi ropa vårt bud? Vi gick ut, gick in igen. Nä, vi måste nog fara nu.. Då trängde sig Snake genom rummet, greppade skolplanschen, gick fram till den som verkade vara auktionsutroparen och ryckte denne i ärmen. 20 kronor, sa han med hög stämma. Det blev tyst. Ingen sa nåt på en lång stund. Ja, 20 kronor, sa auktionsutroparen. Vi fiskade fram en sedel ur fickan, betalade och gick. Gädda, abborre och mört sjöng vi högt i bilen i minst en mil.