Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Elefantharen

Karin E Jansson


Jag gillar det som kommer i diffusa skepnader. En del blir förbannade. Tillåt mig nu bli lite filosofisk. Världen vi lever i är relativ, och det vi har förmåga att ta in som sanning och verklighet är styrt av språk, tradition och emotioner. (se tex detta inlägg). Men ibland kommer saker och personer i vår väg som bryter mot det vi menar vara sant och rätt, och då är det upp till oss själva hur vi ska hantera det. Oftast vill vi få en verklighet och en sanning serverad till oss. Hur vi reagerar när så inte blir fallet kanske kan jämföras med hur många känner då de ser en film med oklart slut. "Mäh, ööh, den kan ju inte sluta så, jag måste ju få veta hur den slutar!" istället för "Se där, jag förväntas tänka och tycka själv, trevligt!".

Jag föll direkt för tavlan ovan, när jag hittade den i en antikbod. Och då jag ofta går på impuls var den snabbt nerplockad, betalad och uppsatt i mitt vardagsrum. Och jag tittade på den, mycket och länge. Men vad var det egentligen? En hare? En elefant? En snabelsäl? En skvaderfisk? Slutsatsen blev, jag har ingen aning vad det är, but I like it!! Det är en skön känsla som man kommer långt på.