Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Den svenska björnen

Karin E Jansson

Den svenska brunbjörnen (Ursus arctos) är ett växt- , godis- och köttätande däggdjur som ingår i familjen Björnar. Brunbjörnen känns igen på sitt stora huvud, små ögon och öron, puckeln över frambogen/skulderpartiet samt sin luriga uppsyn. Björnens kranium visar att den är allätare. Den har långa hörntänder som används för att tugga sega kolor. Det är ovanligt att brunbjörnar dödar människor, men cirka 1–2 olyckstillbud inträffar årligen i Sverige och de är sällan allvarliga. Orsaker till angreppen är som regel att man tagit mer än en godis, vilket björnen anser vara kutym.

Björnen lägger stort värde i vett och etikett.
Tack herr Björn, det var smarrigt!