Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Den där Angela

Karin E JanssonIbland hör man att Angela Hewitt skulle vara Glenn Goulds efterföljare. Att hon är tillräckligt bra för att få jämföras med Glenn. Men jag tycker Angela visar Glenn var skåpet ska stå. Fast såklart var Glenn också fantastisk. Vi säga att dom är bra på olika sätt. Min kärlek till Angela främjas också av hennes grace och det faktum att hon ofta har kläder i sammet. Åh Angela, låt mig pussa din hand!