Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Att bli vuxen

Karin E Jansson

Att bli äldre är bra. För med åldern har det kommit en nöjdhet. Ofta lever vi våra liv i strävan efter att våra liv ska bli något annat, som ibland kan vara ganska diffust. Kanske en ny bil, ett stort hus eller en snyggare näsa. Jag upptäckte på högstadiet att min näsa är större än genomsnittets. Utan att vidare utvärdera den insikten blev det till ett elände och foton fick bara tas framifrån. Men med åldern kom förmågan att stanna upp och fundera. För när jag tänker på det är ju allt så bra: min mysiga lägenhet, mitt roliga jobb, min kära sambo, mina fantastiska vänner, min varma familj, min mjuka mage och även min (marginellt större än genomsnittets) näsa. Väljer jag att se allt i mitt liv som en helhet blir ju summan så mycket högre än beståndsdelarna!
Och med den insikten transformerades näsan till att bli min kronjuvel. Jag är så vansinnigt nöjd, och det är så skönt!