Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Allt är guld som glittrar

Karin E Jansson


Jag köpte för ett tag sen en gammal matt smutsig liten ring med en repig och trasig glasbit. I veckan hämtade jag ut den från guldsmeden som har bytt ut stenen mot en gnistrande fusk-diamant och har polerat den så den blänker. Diamant eller inte, bara det glittrar är jag nöjd!