Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Som en anka på posten

Karin E Jansson

Denna bryska lilla porslinsanka har flaxat över Atlanten för att idag slå sig till ro bredvid mina pelargoner. Vi skrattar högt åt hans taffliga försök att hota oss med sina små hyttande nävar, men väljer ändå att inatt sova med ett öga öppet...