Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

När det blir sommar

Karin E Jansson

När det blir sommar...


...ska jag sova länge. Sträcka ut alla kroppens delar under täcket innan jag stiger upp. Och inte stressa i badrummet.Kanske blir det utflykt. Barbent blir det i alla fall.


Vi ska titta på det som är grönt, och lukta på tallarna.Och picnic! Fast inte på filt på marken, man är ju ingen spänstig tonåring heller! Nä, vid ett picnicbord, med kaffe i termos och tvillingsyster Marias kanelbullar i en plastpåse.