Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Miniatyrer

Karin E Jansson

Jag har alltid varit oerhört faschinerad av miniatyrer, och då menar jag saker och inte folk. Inte så mycket att göra, utan att titta på. Jag kan stirra in i ett dockskåp i timmar, få hjärtklappning av en tågbana eller jubla högt av glädje när någon japan lyckats karva en Jesus-staty av ett riskorn. Vari denna kittlande glädje kommer ifrån vet jag faktiskt inte. Kanske beror det på överraskningsmomentet, att se något obetydligt som sedan visar sig vara så arbetat, om man stannar upp och tittar.

(halsbandet har jag köpt på Etsy)