Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Utkant

Karin Grisejente Jansson

Jag kan göra mycket, men jag kan inte göra musik. Men jag behövde ljud jag inte hade, ytterligare en dimension för att uttrycka det jag saknar ord för. Ja, eller kortfattat - jag ville ha en cool låt. Nåt som kompletterar min konst. Så jag frågade min kompis och musikgeniet Efraim Juntunen om han kunde hjälpa mig. Tolka min ångest, skrek jag. Eller nä, jag sa "kan du göra musik som hör ihop med konsten som får folk att må dåligt men inte så dåligt att de går därifrån?!". Och han förstod precis vad jag menade, och efter lite bollande var Utkant klar. En mustig ambient som jag tänker är som att, mitt i kolsvarta natten, lägga örat mot en tall och lyssna så länge att du inte vet vad som är inuti dig och vad som är utanpå. VERY COOL, tio av tio plommon.